Koffer & Blik

Koffer&Blik
Mediaproducties

De verbeelding van het bijzondere in het alledaagse en het alledaagse in het bijzondere.

Over Koffer en Blik mediaproducties
Koffer en Blik mediaproducties is gespecialiseerd in documentaires, multimediaproducties en webfilms, soms in combinatie met fotografie, voor de cultureel-maatschappelijke sector. Terugkerende thema’s zijn maatschappelijke processen van in- en uitsluiting en processen die gaan over verandering of bewustwording, zoals de transitie naar duurzaamheid. De afgelopen jaren is veel gemaakt voor stichtingen, bedrijven, kunstinstellingen en overheden.

Over Sara Blom
De rode draad in mijn werk als filmmaker/visueel antropoloog is dat ik geïnteresseerd ben in het onderzoeken van actuele maatschappelijke thema’s en deze op een alledaagse en intieme manier in beeld breng. Door in te zoomen op de dagelijkse activiteiten van mensen maak ik complexe processen inzichtelijk en invoelbaar voor een breed publiek. Mijn stijl is betrokken en observerend.

Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een bachelor behaald in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Vervolgens ben ik, in 2009 aan de Universiteit Leiden afgestudeerd als visueel antropoloog. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren verschillende cursussen en workshops gevolgd op het gebied van journalistiek en camerawerk. Mijn kwaliteit is dat ik zowel een sterke technische als inhoudelijke achtergrond heb. Daardoor heb ik inzicht in veel facetten van het filmproces, zoals research, camerawerk en montage en kan deze zelf uitvoeren.

Werkwijze
Afhankelijk van de productie en het budget werk ik zelfstandig of samen met andere specialisten (animatie/muziek/uitbesteding camerawerk/montage). Per project ga ik met de betrokkenen op zoek naar de juiste inhoud, (onderzoeks)vraag en vertelvorm. In de meeste gevallen vindt eerst een oriënterend gesprek plaats, soms meerdere, afhankelijk van de omvang van een project. Research, productie en camerawerk kunnen ook los worden ingehuurd.

Bel of mail gerust voor een oriënterend gesprek, een vrijblijvende offerte of een luisterend oor. Bij nader inzien, voor een luisterend oor liever mailen.