Koffer & Blik

Koffer&Blik
Mediaproducties

Een beurs plein

In deze debuutdocumentaire breng ik in beeld hoe op 15 oktober 2011 het Beursplein in Amsterdam werd bezet in navolging van Occupy Wall Street. Vanuit het hele land mensen kwamen protesteren tegen de groeiende macht van banken en multinationals en de steeds groter wordende sociaaleconomische ongelijkheid. Strijdvaardigheid, doorzettingsvermogen, ontgoocheling en verdeeldheid volgen elkaar in snel tempo op tot het plein na zeven weken op last van de burgemeester wordt ontruimd.

2012 | 65min