Koffer & Blik

Koffer&Blik
Mediaproducties

Voorzet professionals-film

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen
met een autismespectrumstoornis en wilde graag een korte film
laten maken voor de werving van nieuwe professionals. Autisme vormt de rode draad in het werken bij Voorzet. Gezien de breedte van het spectrum is het werken bij Voorzet heel divers.
Om een concreet en persoonlijk beeld te schetsen van wat het werk als ambulant begeleider en psycholoog mogelijk kan betekenen hebben we gekozen voor een individuele benadering. We gaan op pad met ambulant begeleider Simone en psycholoog Françoise en betrekken daarbij het perspectief en de ervaring van twee cliënten.